Jedan od od najvažnijih postupaka kojim se podupire dojenje je omogućavanje majci što je moguće raniji kontakt se djetetom. Time se ostvaruje inicijalno povezivanje majke i djeteta koje je od neobično velikog značaja za brojne kasnije elemente zdravog novorođenčeta koje uključuju i uspješno dojenje.

Rani kontakt smiruje majku i dijete te na taj način kod djeteta stabilizira srčanu akciju kao i disanje. Toplina koja se tom prilikom s majčinog tijela predaje djetetu važna je u svrhu stabilizacije tjelesne temperature novorođenčeta. Rani kontakt isto tako pomaže pri metaboličkoj adaptaciji i stabilizaciji razine glukoze u organizmu djeteta a izuzetno je bitan i psihološki učinak samog ranog kontakta jer smanjuje plač i ekscitaciju djeteta.

U cilju uspostavljanje dojenja važno je omogućiti rodiljama stručno vođen porod u kvalitetnom okruženju s nazočnosti kvalificiranog zdravstvenog osoblja pri porodu. Za majku je važno primjenjivati invazivne postupke u najmanjoj mogućom jeri kada su oni apsolutno indicirani.Trebaju se poštivati sve opće prihvaćene mjere za sprečavanje prijenosa HIV-a kao i drugih uzročnika koji se prenose krvlju.

Emocionalna potpora i postupci

Za rodilju je vrlo važno, a u smislu poticanja dojenja, osjetiti emocionalnu potporu tijekom rađanja. Potrebno je pažljivo dozirati eventualna sredstva za ublažavanje bolova imajući na umu kako ona mogu u značajnoj mjeri utjecati i na dijete. Pogrešno je smatrati kako majka za vrijeme poroda ne smije uzimati nikakvu hranu ni tekućinu. Majci tijekom prve faze poroda svakako možemo omogućiti uzimanje lakše hrane ili pića jer će to svakako pridonijeti da se ona ugodnije osjeća prilikom poroda. Neposredno nakon poroda treba imati na umu kako će majka biti iscrpljena te joj je potrebno pružiti svu moguću pomoć i asistenciju prilikom prvog podoja.

Nedostatak emocionalne potpore tijekom rađanja, apsolutno ležanje tijekom prvog i drugog porodnog doba svakako može otežavati prvi kontakt majke i djeteta jednako kao i nekritička primjena analgetika tijekom poroda, a koji će dovesti do sedacije djeteta. Epiziotomija te primjena stalnog fetalnog elektroničkog monitoringa u slučajevima kada to nije nužno kao i čvrsto zamatanje djeteta te odvajanje majke i djeteta nakon poroda, svakako će u značajnoj mjeri otežati prvi kontakt te posljedično utjecati na dojenje.

Osoba od povjerenja

Prilikom poroda rodilji je potrebno omogućiti nazočnost osobe od povjerenja jer će na taj način u značajnoj mjeri biti reduciran osjećaj boli, a iskustva pokazuju kako će se i skratiti duljina trajanja poroda. Rodilji treba pojasniti kako sami tijek poroda upravo u značajnoj mjeri i ona modulira te kako je nužno da ima samopouzdanja u pogledu mogućnosti svojega tijela kao i svojih sposobnosti. Nazočnost osobe od povjerenja reducirati će razinu stresa prilikom poroda te pospješiti rano dojenje te olakšati uspostavu kontakta i povezanosti s novorođenčetom. 

Analgezija u porodu

Porod će biti olakšan ako se adekvatno koriste metode analgezije. Metode analgezije dijelimo na dvije velike skupine: nefarmakološke metode te farmakološke koje su u svakom slučaju rizičnije u odnosu na prije spomenute.

Nefarmakološke mjere analgezije uključuju potporu tijekom rađanja, hodanje i aktivnost tijekom rađanja, masažu, toplu vodu i obloge, smirujuću okolinu bez jakih svjetala i sa što je moguće manjim brojem ljudi kao i odabir položaja pri kojem će roditi.

Farmakološke mjere obuhvaćaju primjenu lijekova u svrhu olakšavanja boli. Farmakološke mjere su puno rizičnije što se tiče uspostave dojenja, a mogu dovesti do produženog porođaja, eventualnog operativnog dovršenja poroda, otežanog kontakta između majke i novorođenčeta, pospanosti i sedacije novorođenčeta, smanjenja refleksa sisanja kao i smanjenog unosa mlijeka što može dovesti do povećanja rizika za razvoj žutice i hipoglikemije.

Posebnu skupinu čine regionalni blokovi odnoso epiduralna analgezija koja se sve više koristi kao metoda izbora obezboljavanja poroda i čije koristi svekoliko nadmašuju rizike te je treba omogućiti rodiljama ako je to ikako moguće i ako to one žele.

Kontakt koža na kožu

Rani kontakt koža na kožu zadigurno je jedan od najvažnjih postukaka koji podupiru dojenje. O njemu biti će riječi u jednom od naših drugih tekstova